Pjese percjellese

Pastrus I majes se letkonit

€7,00

Filter pastrues per letkon

€1,40

Filter per letkon Weller

€0,00

FLUXI NO-CLEAN per pikje 30ML

€21,00

Gyp per letkon WELLER

€0,00

Gyp per letkon Weller, 4 copa

€0,00

Kollofon per pikje me letkon

€44,00

Laps i lengshem qe ndihmon per pikje profesionale me letkon / Fluxer NO CLEAN

€0,00

Laps i lengshem qe ndihmon per pikje profesionale me letkon / Fluxer NO CLEAN

€13,70

Mesing pastrus WDC 2 cop

€9,00

Origjinal Weller shpuze per pastrim 70X55X16MM

€6,70

Paste per ftofjen e CPU 8GR MX2

€7,80
-29%

Paste qe perqon nxehtesine 5gr

€2,40 €3,40

Pastrues I majeve te letkonit

€8,70

Pastrues per letkon qe trehjek kallajin

€2,00

Pastrues per maje letkoni

€0,00

Pastrues per maje letkoni. Zgjate jeten e majes dhe e miremban ate.

€0,00

Pastrus i majes se letkonit 5copa

€13,00

Pastrus per letkon Weller - T0051350099

€0,00

SET - Pastrus te ndryshem te pllakes dhe pikjeve si dhe mirmbajtes

€6,90

Weller - Guri special per mirembajtje te majes se letkonit.

€15,00

Weller pastrues per maje letkoni

€0,00

Weller shpuze per pastrim 70X55X16MM

€0,00
Shfaq 1 nga 23 nga 23 (1 Faqe)